Privacy statement

Aad van den Berg Modeschoenen gebruikt uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt; het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. Aad van den Berg Modeschoenen verspreidt voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op deze e-mail nieuwsbrief kunt u zich hiervoor afmelden via de hoofdpagina. Aad van den Berg Modeschoenen verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mail adres NIET aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.