G-Star Raw bij Aad van den Berg modeschoenen

G-STAR RAW

 

Vanaf het begin in 1989, G-Star has been known for its innovative and cutting edge style in the world of denim.Vanaf het begin in 1989 staat G-Star bekend om zijn innovatieve en vernieuwende stijl in de wereld van denim.

Pushing the boundaries, continuous experimentation, and product development have lead to a strong following worldwide.De constante zoektocht naar nieuwe grenzen, de experimentele stijl en de productontwikkeling hebben ertoe geleid dat het merk een wereldwijde bekendheid heeft.The rough, rudimentary and raw characteristics of the brand allow G-Star to maintain its distinct and unorthodox styles.De ruige, oorspronkelijke en eerlijke kenmerken van het merk zorgen ervoor dat G-Star zijn uitgesproken en onorthodoxe stijl kan handhaven."Just the product" has always been G-Star’s philosophy and market approach.“Just the product” is altijd de filosofie en de marktbenadering van G-Star geweest.The development of innovative products like Raw Denim, which has had a major influence on the jeans market, was a natural consequence.De ontwikkeling van innovatieve producten zoals Raw Denim, dat een grote invloed heeft gehad in de jeanswereld, was een natuurlijk gevolg daarvan.Since the premiere of Raw Denim in 1996, G-Star has broadened its concept to include a newer, edgier image appealing to all styles, trends and ages, while keeping the product in the purest form.Sinds de introductie van Raw Denim in 1996 heeft G-Star zijn concept uitgebreid. Het omvat nu ook een nieuwer, scherper imago dat aansluit bij iedere stijl, trend en leeftijd, zonder dat het product zijn pure vorm verliest.Authentic details and functional attributes give the collection a strong sense of identity.Authentieke details en functionele accessoires geven de collectie een sterke identiteit.Innovation and perfection of the product are imperative to G-Star.G-Star staat voor een innovatief en perfect product.Each season, the jeans-oriented collection serves as the basis of the line, while authentic details and innovative washings are added.Ieder seizoen is de kledinglijn gebaseerd op de jeanscollectie, terwijl authentieke details en innovatieve wassingen worden toegevoegd.The brand has seen multiple breakthroughs in the past few years and continues to reach out to many different markets around the world.Het merk heeft de laatste jaren meerdere doorbraken meegemaakt en blijft zich uitbreiden naar vele verschillende markten op de gehele wereld.The G-Star brand is a style of all times.Het G-Star merk is een stijl die bij iedere periode past.Futuristic and cautious.Futuristisch en behoudend.Far-reaching and experimental.Baanbrekend en experimenteel.Alternative and traditional.Alternatief en traditioneel.G-Star is about making eccentric combinations and maintaining authenticity.G-Star staat voor het maken van excentrieke combinaties en vertrouwde authenticiteit.Never one to follow the crowd.Never one to follow the crowd.Just the Product.Just the Product.

G-STAR INTERNATIONALG-STAR INTERNATIONAAL

G-Star has become a permanent fixture in the denim market.G-Star is een blijvende speler op de denimmarkt geworden.The brand has established itself in 19 countries, (Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, France, Germany, Hong Kong, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, USA) and currently occupies 35 offices and 105 showrooms around the globe.Het merk heeft vestigingen in 19 landen (Australië, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland) en heeft wereldwijd 35 kantoren en 113 showrooms.G-Star has an international appeal with 6.300 points of sale in 65 countries world wide and employs more than 876 people with 31 different nationalities.G-Star heeft een internationale aantrekkingskracht met ongeveer 6.000 verkooppunten in 68 landen wereldwijd en heeft 1000 mensen met 36 verschillende nationaliteiten in dienst.

Across every area of the business, innovation is G-Star’s main feature.Op elk gebied van G-Star is innovatie echter het belangrijkste element.Centralized in the G-Star headquarters in Amsterdam, an internal marketing and graphics team is responsible for determining the strategic and uniform communications around the G-Star concept.Op het hoofdkantoor van G-Star in Amsterdam is een intern marketing en grafisch team verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische en uniforme communicatie rondom het G-Star concept.Whether it is in the advertising campaigns, the G-Star Fashion Shows, the collection presentations to the industry or any other form of promotional activity:Of het nu om de advertentiecampagnes gaat of de G-Star Fashion Shows, de collectiepresentaties aan het publiek of een andere promotieactiviteit:The product takes center stage.het product staat in het middelpunt.G-Star.G-Star.Just the Product.Just the Product.G-STAR RETAILG-STAR RETAILAs the demand for the collection continues to grow, G-Star continues to open more G-Star Stores in key cities throughout the world.Omdat de vraag naar de collectie blijft groeien, opent G-Star steeds meer winkels in belangrijke steden overal ter wereld.Today, more then 195 G-Star Stores are in operation worldwide, with several more planned for the near future.Er zijn momenteel bijna 300 G-Star Stores en er zullen in de toekomst nog meer winkels worden geopend.The look and feel of the G-Star Stores successfully captures the driving design ideals of the brand:De look en feel van de G-Star Stores vertegenwoordigen de krachtige ontwerpidealen van het merk:rough, stylish, pure, and functional.ruw, stijlvol, puur en functioneel.There is a definite uniformity to the G-Star Stores, which is developed by the G-Star Interior design team.De G-Star Stores hebben een uniformiteit die ontworpen is door het G-Star Interior Design Team.All G-Star Stores allow for the clothing to be showcased most effectively by combining natural materials such as wood and leather with concrete and steel.In alle G-Star Stores wordt de kleding zo effectief mogelijk getoond door natuurlijke materialen zoals hout en leer te combineren met beton en staal.G-Star strives to showcase denim in its purest form.G-Star wil denim in zijn puurste vorm tonen.The consistency allows for consumers to identify strongly with the brand and become familiar with the overall style.Door deze consistentie kan de consument zich identificeren met het merk en vertrouwd raken met de algehele stijl.The G-Star Retailormade Store Concept ensures a win-win situation for both parties involved in the creation and development of a new business.Het G-Star Retailormade Store Concept zorgt voor een win-winsituatie voor alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en openen van een nieuwe winkel.

Deel dit artikel